Menjava ali vračilo blaga je ​možno v roku 14 dni o​d nakupa. V primeru vračila ali menjave mora biti voljera neuporabljena, v prvotni obliki z nespremenjenimi lastnosti, ter v originalni embalaži. Izdelku, ki ga vračate ali menjate, je potrebno priložiti račun.

Blago lahko vrnete ali zamenjate osebno na sedežu našega podjetj​a.

Izpolniti morate anketo za vračilo/zamenjavo blaga, ki jo lahko dobite tukaj, in jo priložiti k blagu pri vračilu.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri sledečih izdelkih:  Izdelki, ki so bili narejeni po naročilu.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Če je podjetje zamudilo z vračilom vplačil , mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih 30 dni zamude pri vračilu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close